Himawan, R. (2021). PENGEMBANGAN RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BERORIENTASI PADA MODEL CTL DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19. FKIP E-PROCEEDING, , 219-234. Retrieved from https://jurnal.unej.ac.id/index.php/fkip-epro/article/view/24342