YONAS, Fiola Falancha; IMSIYAH, Niswatul; ALKORNIA, Sylva. Pola Asuh Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Anak Usia Dini Di Yayasan Karya Wisma Gelandangan Dan Pengemis Kabupaten Lumajang. Learning Community : Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 74-79, mar. 2022. ISSN 2622-2353. Available at: <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JLC/article/view/30841>. Date accessed: 25 feb. 2024. doi: https://doi.org/10.19184/jlc.v6i1.30841.