PERTIWI, Sri Rejeki Retna et al. KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA TEPUNG CAMPOLAY (Pouteria campechiana) TERMODIFIKASI SECARA FISIK DAN BIOLOGI. JURNAL AGROTEKNOLOGI, [S.l.], v. 16, n. 01, p. 1-14, june 2022. ISSN 2502-4906. Available at: <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAGT/article/view/27853>. Date accessed: 30 nov. 2023. doi: https://doi.org/10.19184/j-agt.v16i01.27853.