Wulandari, K., & Rosviantika, E. 2018 Dec 11. PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI KEWIRAUSAHAN: TINJAUAN TEORITIS DALAM PENDEKATAN STRENGTH PRESPEKTIF. UNEJ e-Proceeding. [Online] :