Ifa, Khoirul, & Fauzan Muttaqien. " PENGARUH TRANSFORMASI STRUKTURAL PERTANIAN TERHADAP KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA TAHUN 1980-2014." UNEJ e-Proceeding [Online], (2018): n. pag. Web. 20 Feb. 2019