Ndruma, Susanna, & Irfan Mahendra. " ANALISA PENGGUNAAN E-COMMERCE SHOPEE PADA MASA PANDEMI COVID-19 MENGGUNAKAN MODEL UTAUT." UNEJ e-Proceeding [Online], (2022): 234 - 245. Web. 5 Feb. 2023