Permatasari, D. (2022). JAMI' DARUL MUTAQQIM MOSQUE: ETHNOMATHEMATICS EXPLORATORY. KadikmA, 13(1), 24-39. doi:10.19184/kdma.v13i1.28207