Elena, Yulistia, Yuniar Aviati Syarief, & Dewangga Nikmatullah. " Hubungan Antara Pelaksanaan Program Hutan Kemasyarakatan dengan Kinerja Penyuluh Kehutanan di Provinsi Lampung." Jurnal KIRANA [Online], 2.2 (2021): 105-112. Web. 21 Apr. 2024