Rusdy, Salman, & Aryo Fajar Sunartomo. " Proses Komunikasi dalam Penyuluhan Pertanian Program System of Rice Intensification (SRI)." Jurnal KIRANA [Online], 1.1 (2020): 1-11. Web. 22 Jun. 2024