Purwaningtyas, Lovika, Anggono, Bayu, AND Efendi, A'an. " Pendelegasian Wewenang Pembentukan Undang-Undang oleh Undang-Undang" INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES [Online], Volume 4 Number 1 (31 May 2023)