Masiyati, Siti, Trapsilo Prihandono, & Sri Handono Budi Prastowo. " PENGUKURAN KADAR AIR BIJI KOPI DENGAN RANCANGAN ALAT KAPASITOR SEBAGAI KAJIAN BAHAN AJAR FISIKA DI SMA." FKIP e-PROCEEDING [Online], 3.2 (2018): 135-141. Web. 5 Jun. 2020