Hariyanto, Putri, Adhiansyah, Hanif, Khoirunnisa, Alivia, Lestari, Adinda, Fadilah, Rizka, Mahardika, I, AND Yusmar, Firdha. " PERAN MASYARAKAT DALAM PERKEMBANGAN MENTAL ANAK DI ERA TEKNOLOGI" FKIP e-PROCEEDING [Online], (16 January 2023)