Ningrum, R. 2020 Sep 13. Sampul Belakang. Warta Pengabdian. [Online] 14:3