Ningrum, R. 2020 Jul 26. Sampul Depan. Warta Pengabdian. [Online] 13:3