Muhammad, Ikhlas, Gemilang, Rahayu, Rosyidi, Hindun, Khilmiah, Emy, Maulana, Fahrizal, Andriyan, Dimas, Syah, Edo, AND Kurnianto, Fahmi. " Analisis Dataran Banjir Menggunakan Spatial Computing MNDWI Dengan Sentinel 2 di Danau Rawa Pening" MAJALAH PEMBELAJARAN GEOGRAFI [Online], Volume 6 Number 2 (21 December 2023)