Hidayatullah, Imron. " KAJIAN SEMIOTIKA DALAM NOVEL GAJAH MADA: SANGA TURANGGA PAKSOWANI KARYA LANGIT KRESNA HARIADI." Lingua Franca [Online], 13.1 (2018): n. pag. Web. 30 Mar. 2020