Hidayatullah, I. 2018 Apr 7. KAJIAN SEMIOTIKA DALAM NOVEL GAJAH MADA: SANGA TURANGGA PAKSOWANI KARYA LANGIT KRESNA HARIADI. Lingua Franca. [Online] 13:1