Hidayatullah, I. (2018). KAJIAN SEMIOTIKA DALAM NOVEL GAJAH MADA: SANGA TURANGGA PAKSOWANI KARYA LANGIT KRESNA HARIADI. Lingua Franca, 13(1). Retrieved from https://jurnal.unej.ac.id/index.php/LF/article/view/7410