Juwarti, Juwarti, Emi Wuri Wuryaningsih, & Muhammad Zulfatul A`la. " Hubungan Self Compassion dengan Stres Family Caregiver Orang Dengan Skizofrenia (ODS) di Wilayah Kerja Puskesmas Mumbulsari Kabupaten Jember (The Relationship between Self Compassion and Stress of Schizophrenia Family Caregiver in Puskesmas (PHC) Mumbulsa." Pustaka Kesehatan [Online], 6.2 (2018): 298 - 304. Web. 11 Jul. 2020