HIDAYAH, N., & YULIANTI, T. 2012 Dec 5. Peranan Bakteri Endofit Dalam Reaksi Ketahanan Tanaman Terhadap Patogen. Jurnal Pengendalian Hayati. [Online] 1:2