SOETOPO, D., & INDRAYANI, I. 2012 Dec 5. Prospek dan Peluang Beauveria Bassiana (Balsamo) Vuill. Dalam Pengendalian Serangga Hama Tanah. Jurnal Pengendalian Hayati. [Online] 1:2