SOETOPO, D., & INDRAYANI, I. (2012). Prospek dan Peluang Beauveria Bassiana (Balsamo) Vuill. Dalam Pengendalian Serangga Hama Tanah. Jurnal Pengendalian Hayati, 1(2), 83-87. Retrieved from https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPH/article/view/21