Aini, Indah, Pudjo Suharso, & Lisana Oktavisanti Mardiyana. " PERAN PEREMPUAN PEKERJA BORONGAN HOME INDUSTRY FIYA AMIER DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA." JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial [Online], 16.2 (2022): 334-341. Web. 21 Jun. 2024