Ramadhan, Gagang, Santihastuti, Asih, AND Wahjuningsih, Eka. " The Lexical Density of Erlangga’s “English On Sky” Analysis" Jurnal Edukasi [Online], Volume 4 Number 3 (20 December 2017)