Fauziah, D., Maududie, A., & Nuritha, I. (2018). Klasifikasi Berita Politik Menggunakan Algoritma K-nearst Neighbor. BERKALA SAINSTEK, 6(2), 106-114. doi:10.19184/bst.v6i2.9256