Karolina, A., Winata, I., & Oktavianawati, I. (2018). Pengaruh Fermentasi Oleh Effective Microorganis-4 (EM-4) Terhadap Kadar Kurkumin Ekstrak Rimpang Temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.). BERKALA SAINSTEK, 6(2), 84-88. doi:10.19184/bst.v6i2.9229